Columbus köpcenter, Helsingfors

Columbus köpcenter, Helsingfors
Helsingfors, Finland

Columbus köpcentersparkering

Greenlux Finland assisterade år 2013 Citycon Group i deras övergång till LED belysning i ett parkeringshus vid affärscenter Columbus i Nordsjö, Finland.

Parkeringshuset har inne i inomhusdelen kapacitet för 560 parkeringsplatser, och en biltvätt. Före LED belysningen togs i bruk var belysningsmätningarna i medeltal runt 90 lx, medan vissa ställen på körbanan visade så lågt som 13 lx.

Före

Sommaren 2013 installerades 505 GLG (nuvarande GLE) som resulterade i en höjning av medeltalet med upp till 185 lx och en minskning av energiförbrukning med ungefär hälften. Det här blev en märkbar förbättring i kvaliteten i belysningen, minskning i rörliga kostnader och mindre miljöpåverkan.

Efter

Dagens läget 2019

Adress

Greenlux Finland Ab
Blåbackavägen 6 C
02630 Esbo
FINLAND

Kontakt

info[at]greenlux.com
+358 29 3700 670

Cleantech Finland

© Copyright Greenlux Finland Ab | All rights reserved |  Webpage by Rafstedt AB